Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất | Edu2Review

Khóa học Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Trưởng phòng Kế Hoạch Sản Xuất
  • Quản đốc Sản xuất Cán bộ phụ trách Kế hoạch Sản xuất
  • Cán bộ giám sát Kế hoạch xưởng sản xuất.

Mục tiêu

  • Mô tả nhận biết các loại nguồn lực và quá trình quản lý các nguồn lực trong vận hành và điều độ sản xuất dịch vụ.
  • Các bước thực hiện lập kế hoạch.
  • Ứng dụng công cụ MRP trong việc dự báo và hoạch định nhu cầu vật tư tồn kho cho Công ty.
  • Áp dụng các biện pháp quản lý vật tư và kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu.
  • Các công cụ lập kế hoạch như: Sơ đồ Pert, Biểu đồ Gant, Phương pháp bố trí máy Jonhson… Kỹ năng giám sát kế hoạch vận hành – điều độ sản xuất.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá