Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

8 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Giám đốc sản xuất của doanh nghiệp
  • Quản đốc phân xưởng nhà máy.
  • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy.

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu được vai trò, vị trí của Quản Đốc Sản Xuất trong doanh nghiệp.
  • Nắm bắt một số công cụ, phương pháp chính trong quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản trị tồn kho, đảm bảo an toàn lao động, các công cụ cải tiến KAIZEN, 5S…
  • Cách thức quản trị nhân sự trong sản xuất một cách uyển chuyển, hiệu quả góp phần ổn định và phát triển sản xuất cho doanh nghiệp.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá