Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Quản lý con người | Edu2Review

Khóa học Quản lý con người

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Giám đốc
  • Thành viên HĐQT
  • Trợ lý
  • Trưởng phòng nhân sự
  • Cán bộ nhân sự, các cấp quản lý

Mục tiêu đào tạo

  • Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc quản lý con người (nhân sự) trong Doanh nghiệp.
  • Hiểu được một số quan điểm phổ biến về quản lý con người.
  • Nắm được các yếu tố tác động đến hành vi con người và ứng dụng để tạo động lực làm việc và quản lý nhân sự trong Doanh nghiệp.
  • Giới thiệu một số công cụ giao việc, giám sát, hướng dẫn và đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá