Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Quản trị kho bãi chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Quản trị kho bãi chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham gia

  • Cán bộ nhân viên đang làm công tác quản trị kho, bãi tại Doanh nghiệp thương mại và sản xuất.
  • Thủ kho, nhân viên nghiệp vụ, quản trị điều hành kho bãi.
  • Những cán bộ quan tâm đến lĩnh vực quản trị điều hành kho hàng: phụ trách vật tư, kế toán kho, giao nhận hàng hóa từ kho.
  • Những cán bộ chuẩn bị quản trị kho trong tương lai.

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu và thể hiện được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho – quản trị điều hành kho chuyên nghiệp.
  • Tính toán được năng lực kho đang quản lý. Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho.
  • Hiểu rõ và ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho.
  • Lợi ích của việc áp dụng mã vạch trong quản lý hàng hóa.
  • Xác định được tầm quan trọng của các loại hệ thống sổ sách kho trong công tác quản lý kho.
  • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, ngăn chặn rủi ro, phòng tránh rủi ro và PCCC trong kho.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá