Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Thiết lập KPIs & vận hành đánh giá công việc | Edu2Review

Khóa học Thiết lập KPIs & vận hành đánh giá công việc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Khóa học được tổ chức theo yêu cầu.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá