Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Thiết lập KPIs & vận hành đánh giá công việc | Edu2Review

Khóa học Thiết lập KPIs & vận hành đánh giá công việc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Khóa học được tổ chức theo yêu cầu.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá