Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Thực hành 5S - Kaizen | Edu2Review

Khóa học Thực hành 5S - Kaizen

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp
  • Giám đốc các bộ phận
  • Các Trưởng, Phó phòng ban
  • Các bộ phận quản lý

Mục tiêu đào tạo

  • Nhận thức rõ về công tác quản lý chất lượng.
  • Hiểu được mục tiêu chính của chương trình Kaizen và 5S để từ đó định hướng rõ ràng trong việc triển khai thực hiện 5S tại doanh nghiệp.
  • Xây dựng ý thức cải tiến (Kaizen) cho mọi người tại nơi làm việc.
  • Xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người thông qua chương trình 5S.
  • Phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế.
  • Xây dựng các cơ sở để đưa vào kỹ thuật cải tiến...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá