Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Tổ trưởng sản xuất
  • Trưởng nhóm sản xuất
  • Giám sát sản xuất
  • Nhân viên QC
  • Giám sát kế hoạch
  • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy

Các đối tượng khác có nhu cầu.

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu, nhận thức được nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Người tổ trưởng trong xưởng sản xuất.
  • Một số nhiệm vụ chính khi quản lý điều hành Doanh nghiệp: quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý lãng phí tại tổ sản xuất.
  • Một số phương pháp chính để quản lý năng suất, quản lý chất lượng và quản lý chi phí.
  • Kỹ năng cốt lõi của Người tổ trưởng sản xuất: giao tiếp, trao đổi thông tin, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá