Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Giảm lãng phí trong sản xuất bằng công cụ GHK | Edu2Review

Khóa học Giảm lãng phí trong sản xuất bằng công cụ GHK

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, các học viên đạt được:

  • Xác định ba lợi ích (triple win plus) của việc áp dụng GHK vào sản xuất
  • Nhận dạng các dạng lãng phí NPO (Non-Product Output)
  • Áp dụng công cụ EDAC để giảm lãng phí nguyên vật liệu
  • Tính được hiệu quả tiết kiệm
  • Đề xuất biện pháp cải tiến tại nhà máy

Nội dung chương trình

Phần 1: GHK và ba lợi ích cùng đạt được

Phần 2: Vì sao cần áp dụng GHK?

Phần 3: Nhận dạng NPO trong bài tập mô phỏng – Công cụ EDA

Phần 4: Thực hành nhận dạng NPO theo tình huống sản xuất thực tế của học viên

Phần 5: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong áp dụng GHK

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá