Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Giảm lãng phí trong sản xuất bằng công cụ GHK | Edu2Review

Khóa học Giảm lãng phí trong sản xuất bằng công cụ GHK

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

4 buổi

Chương trình

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, các học viên đạt được:

  • Xác định ba lợi ích (triple win plus) của việc áp dụng GHK vào sản xuất
  • Nhận dạng các dạng lãng phí NPO (Non-Product Output)
  • Áp dụng công cụ EDAC để giảm lãng phí nguyên vật liệu
  • Tính được hiệu quả tiết kiệm
  • Đề xuất biện pháp cải tiến tại nhà máy

Nội dung chương trình

Phần 1: GHK và ba lợi ích cùng đạt được

Phần 2: Vì sao cần áp dụng GHK?

Phần 3: Nhận dạng NPO trong bài tập mô phỏng – Công cụ EDA

Phần 4: Thực hành nhận dạng NPO theo tình huống sản xuất thực tế của học viên

Phần 5: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong áp dụng GHK

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá