Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Mô tả được nhiệm vụ, vai trò của người giám sát sản xuất.
  • Ứng dụng lập kế hoạch công việc giám sát khu vực mình phụ trách.
  • Ứng dụng kỹ năng trao đổi thông tin và ứng xử khi giám sát kết quả công việc tại hiện trường.
  • Nhận diện, mô tả các vấn đề kết quả giám sát tại hiện trường.
  • Ứng dụng công cụ cải tiến trong quá trình giám sát sản xuất.

Nội dung chương trình

Phần 1: Vai trò và trách nhiệm của người quản lý giám sát tại hiện trường
Phần 2: Thực hành kỹ năng giám sát tại hiện trường
Phần 3: Tổ chức giám sát công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá