Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Lập kế hoạch điều độ sản xuất | Edu2Review

Khóa học Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Mô tả được qui trình lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
  • Nhận diện được nguồn lực chính lập kế hoạch và điều độ sản xuất .
  • Trình bày và ứng dụng được công cụ sử dụng khi lập kế hoạch sản xuất.
  • Trải nghiệm kỹ năng và rủi ro chính khi giám sát kế hoach sản xuất.

Nội dung chương trình

Phần 1: Qui trình và cơ sở lập kế hoạch điều độ sản xuất
Phần 2: Tính toán cân đối nhu cầu các nguồn lực kế hoạch sản xuất.
Phần 3: Công cụ xây dựng kế hoạch điều độ bố trí máy
Phần 4: Triển khai và giám sát kế hoạch sản xuất

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá