Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Nâng cao năng lực quản lý cấp trung | Edu2Review

Khóa học Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

8 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Có tầm nhìn khái quát về cách thức lãnh đạo và quản lý con người.
  • Hiểu được vai trò và vị trí của người quản lý cấp trung để có định hướng đúng trong công việc.
  • Áp dụng một số công cụ quản lý hiện đại để tăng hiệu quả làm việc.
  • Hoàn thiện kỹ năng làm việc với nhân viên trong giao tiếp, tạo động lực cho nhân viên hăng hái hơn với công việc, biết cách sử dụng hợp lý sự ảnh hưởng của người quản lý, cách hướng dẫn để nhân viên nhanh chóng nắm bắt công việc & đạt hiệu quả trong công việc.

Nội dung khóa học

Phần 1: Các kỹ năng làm việc hiệu quả
1. Kỹ năng lãnh đạo
2. Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
3. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Phần 2: Các kỹ năng làm việc với nhân viên
1. Kỹ năng giao tiếp
2. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
3. Kỹ năng tạo ảnh hưởng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá