Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM | Edu2Review

Khóa học Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Hiểu được vai trò và chức năng của quản lý bảo trì – bảo dưỡng theo chuẩn TPM.
  • Ứng dụng thực hành xây dựng qui trình quản lý chất lượng bảo trì – bảo dưỡng
  • Ứng dụng xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất.
  • Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy sản xuất.
  • Công cụ ứng dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

Nội dung chương trình

Phần 1: Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy
Phần 2: Các chỉ số và tiêu chí đánh giá hiệu quả kết quả bảo trì bảo dưỡng
Phần 3: Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Phần 4: Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Phần 5: Ứng dụng thực hành 5S- Kaizen bảo trì bảo dưỡng thiết bị

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá