Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM | Edu2Review

Khóa học Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Hiểu được vai trò và chức năng của quản lý bảo trì – bảo dưỡng theo chuẩn TPM.
  • Ứng dụng thực hành xây dựng qui trình quản lý chất lượng bảo trì – bảo dưỡng
  • Ứng dụng xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất.
  • Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy sản xuất.
  • Công cụ ứng dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

Nội dung chương trình

Phần 1: Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy
Phần 2: Các chỉ số và tiêu chí đánh giá hiệu quả kết quả bảo trì bảo dưỡng
Phần 3: Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Phần 4: Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Phần 5: Ứng dụng thực hành 5S- Kaizen bảo trì bảo dưỡng thiết bị

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá