Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Quản lý chất lượng với 7 công cụ thống kê | Edu2Review

Khóa học Quản lý chất lượng với 7 công cụ thống kê

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển thương hiệu

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu và biết sử dụng các công cụ trong nhóm 7 công cụ quản lý chất lượng và công cụ PDCA, nhằm tìm nguyên nhân phát sinh lỗi sản phẩm có phương pháp, từ đó đề xuất giải pháp đúng cho vấn đề chất lượng của doanh nghiệp.
  • Biết rõ về hoạt động nhóm QC, biết tổ chức, phương pháp triển khai hoạt động nhóm QC trong doanh nghiệp, phát huy trí tuệ của tập thể trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tăng tính hiệu quả trong sản xuất.

Nội dung chương trình

Phần 1: Chất lượng và quản lý chất lượng
Phần 2: Các công cụ quản lý chất lượng

  • 7 công cụ quản lý chất lượng - Ứng dụng
  • Nhóm QC
  • Giải quyết vấn đề chất lượng với nhóm QC

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá