Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Quản lý kho chuyên nghiệp | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Quản lý kho chuyên nghiệp

Học phí 2.900.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

6 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Mục tiêu đào tạo

  • Nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho.
  • Những kỹ năng cơ bản để quản lý kho hàng hoá.
  • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho hiệu quả phù hợp ngành nghề.
  • Ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho.
  • Nhận diện lãng phí trong quản lý điều hành kho hàng hoá.

Nội dung khóa học

Phần 1: Hình ảnh và vai trò của thủ kho chuyên nghiệp
Phần 2 : Các công cụ và nghiệp vụ quản lý kho
Phần 3: Các nghiệp vụ quản lý kho
Phần 4: Cải tiến và an toàn PCCC kho hàng hoá