Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Quản lý kho chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Quản lý kho chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho.
  • Những kỹ năng cơ bản để quản lý kho hàng hoá.
  • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho hiệu quả phù hợp ngành nghề.
  • Ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho.
  • Nhận diện lãng phí trong quản lý điều hành kho hàng hoá.

Nội dung khóa học

Phần 1: Hình ảnh và vai trò của thủ kho chuyên nghiệp
Phần 2 : Các công cụ và nghiệp vụ quản lý kho
Phần 3: Các nghiệp vụ quản lý kho
Phần 4: Cải tiến và an toàn PCCC kho hàng hoá

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá