Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Quản lý kho chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Quản lý kho chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho.
  • Những kỹ năng cơ bản để quản lý kho hàng hoá.
  • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho hiệu quả phù hợp ngành nghề.
  • Ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho.
  • Nhận diện lãng phí trong quản lý điều hành kho hàng hoá.

Nội dung khóa học

Phần 1: Hình ảnh và vai trò của thủ kho chuyên nghiệp
Phần 2 : Các công cụ và nghiệp vụ quản lý kho
Phần 3: Các nghiệp vụ quản lý kho
Phần 4: Cải tiến và an toàn PCCC kho hàng hoá

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá