Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN | Edu2Review

Khóa học Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

Mục tiêu khóa học

  • Mô tả được những yếu tố cốt lõi của sản xuất LEAN.
  • Trình bày được các chỉ số đo lường quản lý sản xuất theo mô hình LEAN.
  • Nhận diện và đo lường những lãng phí đang xảy ra tại xưởng sản xuất.
  • Ứng dụng công cụ cải tiến tình trạng hiện tại của xưởng sản xuất ngày càng hiệu quả hơn

Nội dung chương trình

Phần 1: Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN
Phần 2:Tổ chức quản lý sản xuất tinh gọn
Phần 3: Các công cụ ứng dụng trong sản xuất tinh gọn LEAN

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá