Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC - Khóa học Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN | Edu2Review

Khóa học Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Mô tả được những yếu tố cốt lõi của sản xuất LEAN.
  • Trình bày được các chỉ số đo lường quản lý sản xuất theo mô hình LEAN.
  • Nhận diện và đo lường những lãng phí đang xảy ra tại xưởng sản xuất.
  • Ứng dụng công cụ cải tiến tình trạng hiện tại của xưởng sản xuất ngày càng hiệu quả hơn

Nội dung chương trình

Phần 1: Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN
Phần 2:Tổ chức quản lý sản xuất tinh gọn
Phần 3: Các công cụ ứng dụng trong sản xuất tinh gọn LEAN

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá