Trường Doanh nhân Top Olympia - Khóa học Chứng chỉ hành nghề bất động sản | Edu2Review

Khóa học Chứng chỉ hành nghề bất động sản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ bất động sản

Đối tượng tham gia

Các cá nhân và tập thể có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 Bộ xây dựng.

Nội dung khóa học

I. Kiến thức cơ sở

  • Pháp luật kinh doanh về kinh doanh bất động sản
  • Phòng chống rửa tiền trong đầu tư, kinh doanh BĐS
  • Thị trường bất động sản
  • Đầu tư kinh doanh bất động sản

II. Môi giới bất động sản

  • Tổng quan, giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản
  • Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
  • Thực hành, viết báo cáo thực tế

III. Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản

  • Tổ chức và quản lý Sàn giao dịch bất động sản
  • Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
  • Tìm hiểu thực tế và viết báo cáo tại sàn giao dịch bất động sản

IV. Thi chứng chỉ hành nghề bất động sản theo quy định của Bộ xây dựng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Doanh nhân Top Olympia

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá