Trường Doanh nhân Top Olympia - Khóa học Quản trị nhân sự – HRM | Edu2Review

Khóa học Quản trị nhân sự – HRM

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Đối tượng tham gia

 • Trưởng, phó phòng nhân sự tại các doanh nghiệp
 • Cán bộ phòng nhân sự hoặc những cán bộ đang công tác có liên quan đến lĩnh vực nhân sự, tiền lương và quản lý lao động
 • Các cán bộ được đề bạt lên làm trưởng, phó phòng nhân sự
 • Các cá nhân đang có nhu cầu chuyển đổi công việc làm nhân sự

Nội dung khóa học

 1. Tổng quan về nghề nhân sự
 2. Tuyển dụng nhân sự
 3. Xây dựng chính sách tiền công, tiền lương
 4. Phân công công việc
 5. Hướng dẫn và đánh giá hiệu quả làm việc
 6. Giải quyết phòng ngừa mâu thuẫn – xung đột
 7. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Doanh nhân Top Olympia

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá