Trường Doanh nhân Top Olympia - Khóa học Quản trị và thu hồi công nợ | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Quản trị và thu hồi công nợ

Học phí 3.000.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ tài chính

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Đối tượng tham gia

 • Đội ngũ nhân sự được phân công thực hiện công việc quản trị và thu hồi công nợ phụ trách việc quản lý và thu hồi công nợ
 • Các quản lý phụ trách việc xây dựng chính sách nợ trong hoạt động kinh doanh phụ trách việc hoạch định chính sách nợ trong kinh doanh

Nội dung khóa học

I. Tổng quan về quản trị và thu hồi công nợ

 • Quản trị công nợ là gì?
 • Bản chất của các khoản nợ
 • Tầm quan trọng của việc quản trị và thu hồi công nợ
 • Vai trò của việc quản trị công nợ đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp

II. Quy trình quản trị và thu hồi công nợ

 • Hiểu đúng về công việc thu hồi nợ
 • Vai trò của nhân viên thu hồi nợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Mô hình KASH
 • Quy trình thu hồi nợ hiệu quả

III. Phương pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi

 • Hiểu đúng về công việc thu hồi nợ.
 • Những nguyên nhân chính dẫn đến các khoản nợ khó đòi
 • Kỹ năng đàm phán & thu hồi các khoản nợ khó đòi
 • Các tình huống và giải pháp xử lý trong quá trình thu hồi công nợ khó

IV. Một số kỹ năng bổ trợ cho việc thu hồi công nợ hiệu quả