Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist - Khóa học Hướng dẫn du lịch – Hệ 2 năm | Edu2Review

Khóa học Hướng dẫn du lịch – Hệ 2 năm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nhà hàng

Thời lượng

2 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tổng quan cơ sở lưu trú du lịch...
 • Phân tích được các công việc của hướng dẫn viên du lịch.
 • Trình bày được các kiến thức về hoạt động kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp lữ hành, quy trình nghiệp vụ lữ hành.
 • Phân tích được nhu cầu khách hàng, tài nguyên du lịch, các dịch vụ có liên quan như lưu trú, ăn uống, vận chuyển, các dịch vụ bổ sung, cách bố trí các điểm tham quan về điều kiện tài chính, thời gian, thời tiết, sức khỏe của du khách.
 • Mô tả được mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ, quy trình điều hành chương trình du lịch, phương pháp tính giá, tổ chức thực hiện và xử lý tình huống nghiệp vụ cơ bản
 • Trình bày được ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin trong tuyên truyền quảng bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Kỹ năng

 • Thiết kế được chương trình du lịch.
 • Quảng bá, xúc tiến bán chương trình du lịch.
 • Tổ chức thực hiện được chương trình du lịch.
 • Thuyết minh được tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông.
 • Kỹ năng tổ chức hoạt náo, tổ chức sự kiện.
 • Giải quyết được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch.
 • Thực hiện được thao tác nghiệp vụ thanh toán, văn phòng, giao dịch, hướng dẫn, tư vấn cho khách du lịch.
 • Giao tiếp được bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá