UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
   UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
   UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
   UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   2 khóa học

   UCMAS dành cho trẻ 4 - 7 tuổi

   Tư duy sáng tạo
   Tư duy sáng tạo

   Giới thiệu

   Chương trình "Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS" dành cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi giúp bé bước đầu làm quen với các con số và phép tính cộng trừ đơn giản.

   Chương trình bao gồm 5 cấp độ từ dễ đến khó phù hợp với trẻ lứa tuổi từ 4 - 7 giúp kích thích sự phát triển của trí não, tăng cường khả năng quan sát, hình dung và tưởng tượng của bé thông qua công cụ bàn tính số học UCMAS.

   1. Cấp độ KG0

   Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS” dành cho lứa tuổi từ 4-6 tuổi. Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán nâng cao sau này.

   Ở cấp độ này, học sinh sẽ được:

   - Tìm hiểu về bàn tính.

   - Nhận biết số trên bàn tính.

   - Học Cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)

   - Học Các công thức bạn nhỏ cộng (SF+): 4 công thức

   2. Cấp độ KG1

   Ở cấp độ này, học sinh vừa được tiếp tục luyện tập trên bàn tính, vừa được làm quen với tính tư duy (tính toán không dùng đến bàn tính).

   Nội dung cụ thể:

   - Luyện tập bàn tính

   Các công thức bạn nhỏ trừ (SF-): 4 công thức

   Các công thức bạn lớn cộng (BF+): 5 công thức

   - Tính tư duy

   Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy

   Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng (không công thức).

   3. Cấp độ KG2

   Ở cấp độ này, học sinh tiếp tục:

   - Luyện tập bàn tính

   Các công thức bạn lớn cộng (BF+): 4 công thức

   Các công thức gia đình hỗn hợp cộng (MF+): 4 công thức

   - Tính tư duy

   Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3-4 dòng (công thức bạn nhỏ, bạn lớn)

   4. Cấp độ KG3

   Ở cấp độ này, học sinh sẽ hoàn thiện 34 công thức của chương trình UCMAS:

   - Luyện tập bàn tính

   Các công thức bạn lớn trừ (BF-): 9 công thức

   Các công thức gia đình hỗn hợp trừ (MF-): 4 công thức

   Luyện tập nâng cao với các phép tính 1-2 chữ số.

   - Tính tư duy

   Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3-5 dòng (các công thức tổng hợp).

   5. Cấp độ KG4

   Ở cấp độ này, học sinh sẽ được làm quen với số có 2 chữ số, cách áp dụng công thức ở hàng đơn vị sang hàng chục. Ngoài ra, học sinh sẽ có các bài tập luyện thao tác tay bổ trợ giúp thao tác nhanh hơn trên bàn tính.

   - Luyện tập bàn tính

   Cộng trừ với 2 chữ số 2 – 3 dòng

   Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay (cộng, trừ liên tiếp)

   - Tính tư duy

   Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số nhiều dòng.

   Tư vấn

   UCMAS dành cho trẻ 8 - 14 tuổi

   Kỹ năng tự học
   Kỹ năng tự học

   Giới thiệu

   Chương trình "Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS" dành cho lứa tuổi từ 7 - 14 tuổi giúp trẻ làm quen và thực hành thành thạo với những phép tính từ đơn giản đến phức tạp (cộng trừ, nhân chia cho đến khai căn bậc 2).

   Các “bài tập thể dục não bộ” mỗi ngày, bao gồm 10 cấp độ từ dễ đến khó phù hợp với trẻ lứa tuổi từ 7 - 14 giúp trẻ rèn luyện trí não thông qua công cụ bàn tính số học UCMAS. Đồng thời phát triển 5 kỹ năng: quan sát, hình dung tưởng tượng, tập trung, ghi nhớ và tính toán siêu nhanh cho bé.

   Cấp độ Cơ bản

   Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS” dành cho lứa tuổi từ 7 tuổi trở lên. Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán sau này.

   Ở cấp độ này, học sinh được:

   - Tìm hiểu về bàn tính.

   - Nhận biết số trên bàn tính.

   - Học cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)

   - Học các công thức bạn nhỏ cộng và trừ (SF+, SF-): 8 công thức

   - Học các công thức bạn lớn và gia đình hỗn hợp cộng (BF+, MF+): 12 công thức

   Cấp độ Sơ cấp A

   Ở cấp độ này, học sinh sẽ hoàn thiện 34 công thức của chương trình và các chủ đề: + 50, -50, +100 và -100. Ngoài ra, học sinh còn được làm quen với cộng trừ các phép tính có 2 chữ số và tính tư duy. Đây là cấp độ rất quan trọng trong chương trình UCMAS, là bước đệm giúp học sinh có thể làm tất cả các phép tính cộng trừ.

   - Luyện tập bàn tính

   Học các công thức bạn lớn và gia đình hỗn hợp trừ (BF-, MF-): 14 công thức

   Học 4 chủ đề: +50, -50, +100 và -100

   Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay (cộng, trừ liên tiếp)

   Luyện tập nâng cao với các phép tính 1-2 chữ số.

   - Tính tư duy

   Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy

   Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng.

   Cấp độ Sơ cấp B

   Đây là cấp độ tập trung vào luyện tập cộng trừ với các phép tính có nhiều chữ số và nhiều dòng; đồng thời giới thiệu bảng cửu chương – tiền đề cho nội dung học nhân trên bàn tính ở cấp độ tiếp theo. Do đó, việc thuộc bảng cửu chương là yêu cầu bắt buộc sau khi học sinh hoàn thành cấp độ này.

   Nội dung cụ thể:

   - Giới thiệu Bảng cửu chương. (đạt yêu cầu 20 phép nhân bảng cửu chương/ 30 giây)

   - Luyện tập trên bàn tính

   Tăng tốc độ và độ chính xác khi thực hiện trên bàn tính

   Thực hiện các phép tính số hạng có 2-3 chữ số

   - Luyện tập tính tư duy

   Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 5 dòng và 1-2 chữ số 3 dòng.

   Cấp độ Trung cấp A

   Ở cấp độ này, học sinh sẽ được học một phần mới: Nhân trên bàn tính (số có 2 chữ số nhân số có 1 chữ số - 2x1) và sau khi làm thành thạo sẽ chuyển sang nhân tư duy.

   Nội dung cụ thể:

   - Giới thiệu Nhân và Chia

   - Luyện tập trên bàn tính

   Cộng trừ với 2 chữ số 7 dòng, 1-2 chữ số 8 dòng, 3 chữ số 5 dòng

   2 x 1

   2 ÷ 1

   - Tính tư duy:

   Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 7 dòng và 2 chữ số 3 dòng

   Nhân 2 x1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

   Cấp độ Trung cấp B

   Cấp độ này, học sinh tiếp tục học một nội dung mới là phép chia: số có 3 chữ số chia cho số có 1 chữ số (3÷1).

   Nội dung cụ thể:

   - Giới thiệu về mượn và phép tính cộng trừ âm.

   - Luyện tập trên bàn tính.

   Cộng trừ với phép tính 1-3 chữ số 10 dòng, 2 chữ số 10 dòng và 4 chữ số 4 dòng

   3 × 1

   3 ÷ 1

   - Tính tư duy

   Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 9 dòng và 2 chữ số 4 – 5 dòng (đạt yêu cầu 12 phép tính/ 1 phút)

   3 × 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

   3 ÷ 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

   Cấp đô Cao cấp B

   Ở cấp độ này, học sinh sẽ được giới thiệu và luyện tập nâng cao tất cả các kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phức tạp hơn.

   Nội dung cụ thể:

   - Giới thiệu Số thập phân, cộng trừ số thập phân.

   - Luyện tập trên bàn tính

   Cộng trừ với phép tính 2-4 chữ số 15 dòng và 5 chữ số 8 dòng

   2 × 2

   4 ÷ 2

   - Tính tư duy

   Tập trung vào luyện tính tư duy 2 chữ số 10 dòng, 2-3 chữ số 10 dòng

   2 × 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

   4 ÷ 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 1 phút 10 giây)

   Cấp độ Nâng cao

   Đây là cấp độ có sự phức tạp và yêu cầu cao. Ở cấp độ này, học sinh được:

   - Giới thiệu Phần trăm và Bình phương

   - Luyện tập trên bàn tính

   Cộng trừ với phép tính 3-4 chữ số 10 dòng, 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân) và 5-6 chữ số 9 dòng

   3 × 2

   5 ÷ 2, 5 ÷ 3

   - Tính tư duy

   Tập trung vào luyện tính tư duy 3-4 chữ số 10 dòng

   3 × 2

   5 ÷ 2, 5 ÷ 3

   Cấp độ Xuất sắc A và B

   Đây là 2 cấp độ học mang tính chất duy trì và nâng cao. Học sinh sẽ được luyện tập với các dạng bài tập đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao độ.

   Nội dung cụ thể:

   - Giới thiệu Khai căn bậc 2

   - Luyện tập trên bàn tính

   Cộng trừ với phép tính 3-6 chữ số 15 dòng (có dấu thập phân)

   3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)

   6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)

   - Tính tư duy

   Tập trung vào luyện tính tư duy 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân)

   3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)

   6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trung tâm

   UCMAS Việt Nam được thành lập tháng 10 năm 2008 và là Quốc gia thứ 41 tham gia hệ thống UCMAS Quốc tế do Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Quốc tế (IECC) là đại diện độc quyền sở hữu bản quyền UCMAS Quốc tế tại Việt Nam. Đến nay, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, UCMAS Việt Nam đã được mở rộng và phát triển tại hơn 40 tỉnh thành trên cả nước với hơn 160 trung tâm, 60.000 lượt đăng kí tham gia chương trình mỗi năm.

   ucmas-viet-nam-cong-ty-co-phan-phat-trien-giao-duc-ieccCác học viên trong cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia UCMAS lần thứ 9

   Tập đoàn giáo dục UCMAS được thành lập vào tháng 10 năm 1993 với trụ sở chính tại Malaysia, luôn hướng đến việc mở rộng các khóa học phát triển trí tuệ tại mọi nơi trên toàn thế giới. Thông qua mạng lưới Trung tâm nhượng quyền tại 78 quốc gia trên toàn thế giới, UCMAS cung cấp cho trẻ em cơ hội học tập với môn học mới mẻ để phát triển trí tuệ và khai thác tiềm năng của bộ não thông qua chiếc bàn tính gảy hạt.

   ucmas-viet-nam-cong-ty-co-phan-phat-trien-giao-duc-ieccHọc viên tham dự cuộc thi Học sinh giỏi Quốc tế lần thứ 22 tai Genting – Malaysia

   Tầm nhìn, sứ mệnh

   Th.s Thành Minh Hiền – Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục (IECC), người tiên phong đưa chương trình bàn tính và số học trí tuệ UCMAS vào Việt Nam với phương châm “Đào tạo với sự khác biệt”. UCMAS Việt Nam muốn đem đến cho trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước những suy nghĩ đúng đắn, phát huy được tính sáng tạo và khả năng tư duy logic. Thông qua công cụ tính toán là chiếc bàn tính, các con số và phép tính, giúp các em khơi dậy tiềm năng của bộ não và sử dụng một cách hiệu quả.

   Nguồn: UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC

   * Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay