UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC - Khóa học UCMAS dành cho trẻ 4 - 7 tuổi | Edu2Review

Khóa học UCMAS dành cho trẻ 4 - 7 tuổi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tư duy sáng tạo

Giới thiệu

Chương trình "Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS" dành cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi giúp bé bước đầu làm quen với các con số và phép tính cộng trừ đơn giản.

Chương trình bao gồm 5 cấp độ từ dễ đến khó phù hợp với trẻ lứa tuổi từ 4 - 7 giúp kích thích sự phát triển của trí não, tăng cường khả năng quan sát, hình dung và tưởng tượng của bé thông qua công cụ bàn tính số học UCMAS.

1. Cấp độ KG0

Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS” dành cho lứa tuổi từ 4-6 tuổi. Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán nâng cao sau này.

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được:

- Tìm hiểu về bàn tính.

- Nhận biết số trên bàn tính.

- Học Cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)

- Học Các công thức bạn nhỏ cộng (SF+): 4 công thức

2. Cấp độ KG1

Ở cấp độ này, học sinh vừa được tiếp tục luyện tập trên bàn tính, vừa được làm quen với tính tư duy (tính toán không dùng đến bàn tính).

Nội dung cụ thể:

- Luyện tập bàn tính

Các công thức bạn nhỏ trừ (SF-): 4 công thức

Các công thức bạn lớn cộng (BF+): 5 công thức

- Tính tư duy

Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy

Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng (không công thức).

3. Cấp độ KG2

Ở cấp độ này, học sinh tiếp tục:

- Luyện tập bàn tính

Các công thức bạn lớn cộng (BF+): 4 công thức

Các công thức gia đình hỗn hợp cộng (MF+): 4 công thức

- Tính tư duy

Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3-4 dòng (công thức bạn nhỏ, bạn lớn)

4. Cấp độ KG3

Ở cấp độ này, học sinh sẽ hoàn thiện 34 công thức của chương trình UCMAS:

- Luyện tập bàn tính

Các công thức bạn lớn trừ (BF-): 9 công thức

Các công thức gia đình hỗn hợp trừ (MF-): 4 công thức

Luyện tập nâng cao với các phép tính 1-2 chữ số.

- Tính tư duy

Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3-5 dòng (các công thức tổng hợp).

5. Cấp độ KG4

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được làm quen với số có 2 chữ số, cách áp dụng công thức ở hàng đơn vị sang hàng chục. Ngoài ra, học sinh sẽ có các bài tập luyện thao tác tay bổ trợ giúp thao tác nhanh hơn trên bàn tính.

- Luyện tập bàn tính

Cộng trừ với 2 chữ số 2 – 3 dòng

Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay (cộng, trừ liên tiếp)

- Tính tư duy

Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số nhiều dòng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá