Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Các kỹ năng mềm giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Các kỹ năng mềm giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức cuộc họp thành công

Khóa học giúp học viên tìm hiểucách thức tổ chức và điều hành cuộc họp một cách hiệu quả, cách thiết kế và bố trí phòng họp tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình bày.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Khóa học giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phục vụ khách hàng, xây dựng các kỹ năng giao tiếp cơ bản và kỹ năng làm việc với khách hàng, rèn luyện thái độ chuẩn mực đểhoàn thành vai trò trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Kỹ năng thương lượng

Khóa học giúp học viên tìm hiểu và vận dụng nguyên tắc Win-Win, sử dụng các kỹ thuật và chiến lượchiệu quả, xây dựng kế hoạch để thương lượng tự tin và thành công.

Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng

Khóa học cung cấp cho học viên những hiểu biết về quy trình tuyển dụng, tiêu chuẩn và hình thức phỏng vấn; giúp phát triển khả năng giao tiếp để xác định được năng lực của ứng viên và đưa ra quyết định tuyển chọn đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Kỹ năng thuyết trình

Khóa học giúp học viên có thêmsự tự tin để thuyết trình thành công và ấn tượng, đáp ứng được mong đợi của người nghevề cả hình thức lẫn nội dung.Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn về khả năng kiểm soát tình huống, xử lý các câu hỏi và sử dụng các công cụ hỗ trợ thuyết trình.

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Khóa học giúp học viên hiểu được các khái niệm và tiến trình cơ bản củaviệc bán hàng chuyên nghiệp, yêu cầu và kỹ thuật của từng bước bán hàng, cách xác định khách hàng tiềm năng và nhu cầu của họ để thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp

Khóa học giúp học viên hiểu được những chuẩn mực trong giao tiếp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp; rèn luyện kỹ năng để xây dựng, duy trì và phát triển hiệu quả những mối quan hệ tại nơi làm việc thông qua hoạt động giao tiếp hằng ngày.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá