Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Chứng chỉ TKT và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh | Edu2Review

Khóa học Chứng chỉ TKT và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tín chỉ Tin học

Giới thiệu

Chứng chỉ TKT là tên một loại chứng chỉ chuyên ngành Giảng dạy ngôn ngữ Anh để đánh giá về nghiệp vụ giảng dạy của Giáo viên do Trường Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh sở hữu và có giá trị vĩnh viễn trên toàn cầu.

CNTT hỗ trợ rất lớn cho việcnắmbắt và thu nhận kiến thức, tạo ra nhữngcơ hội đẩy mạnh hệ thống giáo dục, vậy nên việc phổ cập ứng dụng CNTT trong giảng dạy hiện đang là nhu cầu cấp thiết.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá