Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Giám đốc điều hành CEO 4.0 | Edu2Review

Khóa học Giám đốc điều hành CEO 4.0

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Mục tiêu chung:

Chương trình Giám đốc điều hành thời 4.0 được xây dựng theo hướng thực hành chuyên nghiệp nhằm định hướng cho các Giám đốc điều hành tự hệ thống hoá các kiến thức, nhận thức các kiến thức mới và đưa ra giải pháp khoa học để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Chương trình được thiết kế với mong muốn tạo dựng một cộng đồng Giám đốc điều hành – Doanh nhân Việt Nam có tầm nhìn mới, tinh tường trong các vấn đề, sắc bén trong quyết định, sáng tạo trong cách làm và dám nghĩ để sánh ngang với các doanh nhân trong khu vực và thế giới, cho một nền kinh thương mới.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá