Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Lãnh đạo | Edu2Review

Khóa học Lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu

Là một khóa đào tạo ngắn hạn

Khóa đào tạo lãnh đạo được chia làm 2 phân môn: Kỹ năng dành cho lãnh đạo và Phát triển năng lực lãnh đạo; nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo, giúp lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp và quản lý sự thay đổi trong tổ chức.

Mục tiêu chung:

 • Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của người làm sếp;
 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với từng cá nhân và môi trường;
 • Nhận biết nhu cầu thay đổi; các dạng phản ứng của nhân viên trước thay đổi và cách thức áp dụng sự thay đổi;
 • Có khả năng xử lý các phản kháng thường gặp của nhân viên trước sự thay đổi;
 • Dẫn dắt và định hướng nhân viên hướng đến những thay đổi trong tổ chức.

Nội dung từng chuyên đề

Phong cách lãnh đạo

 • Phân biệt lãnh đạo và quản lý
 • Chức năng, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo
 • Các phong cách lãnh đạo (thuyết X, thuyết Y), theo hành vi, tình huống
 • Phẩm chất của lãnh đạo – Các bài tập và tình huống thảo luận
 • Tầm nhìn là gì? Xây dựng tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn
 • Sứ mạng
 • Giá trị cốt lõi

Văn hóa doanh nghiệp

 • Thảo luận tình huống: VHDN theo kiểu Mỹ, Nhật và Hàn Quốc
 • Định nghĩa VHDN – Những đặc trưng, biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp
 • VHDN mạnh và yếu – Lợi ích VHDN
 • Nhận dạng VHDN – 3 cấp độ giá trị của VHDN
 • Giá trị hữu hình
 • Giá trị tính cách
 • Giá trị nền tảng
 • Phân tích và đánh giá hiện trạng VHDN công ty theo 3 cấp độ
 • Mẫu ví dụ mô hình VHDN của một công ty VN
 • Bốn mô hình VHDN phổ biến hiện nay – Sự pha trộn VHDN
 • Văn hóa gia đình
 • Văn hóa tháp Eiffel
 • Văn hóa tên lửa dẫn đường
 • Văn hóa lò ấp trứng
  • Mô hình VHDN theo CHMA – Nhận diện mô hình VHDN của công ty theo CHMA
  • C (clan)
  • H (hyerachy)
  • M (market)
  • A (adhocracy)
  • Phân tích và đánh giá hiện trạng VHDNPhân tích mô hình tính cách của công ty

Quản lý sự thay đổi

  • Tại sao cần thay đổi
  • Thay đổi là gì
  • Nguyên nhân của thay đổi
  • Mức độ và góc độ của thay đổi
  • Lợi ích của thay đổi
  • Những cản trở khi thay đổi
  • Phản kháng với thay đổi
  • Bài học về câu chuyện của Pablo và Bruno
  • Xu hướng thay đổi trong tổ chức
  • Các bước thay đổi
  • Bài tập: Lập kế hoạch thay đổi trong tổ chức

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá