Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Nhân sự | Edu2Review

Khóa học Nhân sự

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Khóa đào tạo Nhân sự là cơ hội để học viên nâng cao kỹ năng và chuyên môn theo yêu cầu công việc trong công táctuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự. Khóa học gồm 10 phân môn khai thác các khía cạnh trong lĩnh vực nhân sự như: Hoạch định và quản lý nguồn nhân lực, Đào tạo và phát triển nhân viên, Sức khỏe – An toàn và môi trường (HSE), Phương pháp tạo động lực cho nhân viên, Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá công việc, Văn hóa doanh nghiệp, v.v.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá