Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Phương pháp giảng dạy tích hợp STEM | Edu2Review

Khóa học Phương pháp giảng dạy tích hợp STEM

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ sư phạm

Thời lượng

32 buổi

Giới thiệu

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học)

Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trong bài học STEM, thông qua việc vận dụng các kiến thức và kỹ năng của nhiều lĩnh vực khách nhau, người học có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và tạo ra những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Hơn thế nữa, người học có cơ hội phát triển các kỹ năng quan trọng như tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và giao tiếp hợp tác.

Chương trình dành cho các giáo viên giảng dạy THCS, THPT

Mục đích:

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông, Viện Đào Tạo Quốc Tế, ĐHQG-HCM triển khai chương trình tích hợp, hỗ trợ giáo viên THCS và THPT với các chuyên đề:

(1) Khái quát về STEM và những ứng dụng

(2) Giảng dạy bài giảng tích hợp Toán, Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

(3) Các kỹ năng bổ trợ theo định hướng giáo dục STEM

(4) Thiết kế đề cương tích hợp STEM.

Trên cơ sở này, học sinh sẽ được nâng cao kiến thức chuyên môn và liên môn, phát triển tư duy và các kỹ năng cá nhân trong quá trình học tập

Nội dung:

Chuyên đề 1: Khái quát về STEM và những ứng dụng

Chuyên đề 2: Giảng dạy môn học được tích hợp Toán, Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

Chuyên đề 3: Các kỹ năng bổ trợ theo định hướng giáo dục STEM

Chuyên đề 4: Thiết kế đề cương tích hợp STEM

Chứng nhận:

Viện Đào Tạo Quốc Tế, ĐHQG-HCM sẽ cấp chứng nhận cho giáo viên tham dự chương trình tập huấn. Giấy chứng nhận có giá trị toàn quốc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá