Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Quản lý | Edu2Review

Khóa học Quản lý

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu

Khóa học ngắn hạn dành cho các quản lý cấp trung: trưởng phòng, phó phòng.

Khóa đào tạo quản lý tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho vị trí quản lý trong cơ quan/doanh nghiệp;được chia làm 2 giai đoạn theo định hướng phát triển chuyên môn cho các cán bộ cấp quản lý.
– Giai đoạn 1: xoay quanh các kỹ năng nghề nghiệp để cán bộ quản lý có thể làm việc hiệu quả cùng nhân viên, thực hiện vai trò dẫn dắt và hỗ trợ nhân viên trong công việc.
– Giai đoạn 2: tập trung vào các kỹ năng cá nhân một người quản lý cần có như điều hành cuộc họp, thuyết trình, giải quyết vấn đề…

Giai đoạn I

Mục tiêu chung:

 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với từng cá nhân và môi trường;
 • Hoạch định và tổ chức công việc 1 cách hiệu quả, tránh lãng phí thời gian và nhân lực
 • Nhận thức được tầm quan trọng của động viên nhân viên và các cách thức động viên hiệu quả;

Xác định được các cách thức giao việc và dẫn dắt, hướng dẫn công việc cho nhân viên.

Nội dung:

Kỹ năng lãnh đạo:

 • Phân biệt lãnh đạo và quản lý
 • Chức năng, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo
 • Các phong cách lãnh đạo (thuyết X, thuyết Y), theo hành vi, tình huống)
 • Phẩm chất của lãnh đạo – Các bài tập và tình huống thảo luận

Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc:

 • Hoạt động: Những điều gây lãng phí thời gian
 • Cách thức sử dụng thời gian hiệu quả
 • Các nguyên tắc trong việc họach định
 • Mục tiêu SMART
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên – Quan trọng và khẩn cấp
 • Bài tập tình huống
 • Thực tập lập kế họach theo từng bộ phận

Kỹ năng giao việc:

Hoạt động: Người sếp bận rộn

 • Giao việc – Lợi ích của giao việc
 • Những trở ngại từ người quản lý trong giao việc
 • Cấp độ của giao việc
 • 8 bước giao việc

Động viên nhân viên

 • Tầm quan trọng của động viên
 • Các lý thuyết động viên nhân viên
 • Trắc nghiệm mức độ động viên trong doanh nghiệp
 • Làm thế nào để động viên nhân viên của mình
 • Áp dụng động viên vào thực tế doanh nghiệp

Kỹ năng hướng dẫn công việc

 • Hoạt động: Rót bia – Đúc kết ý nghĩa và bài học từ hoạt động
 • Thế nào là hướng dẫn công việc
 • Khi nào cần hướng dẫn công việc
 • Những lợi ích của việc hướng dẫn công việc: đối với công ty, cấp quản lý, cá nhân nhân viên, khách hàng
 • Các mong đợi của nhân viên khi được hướng dẫn công việc
 • Chuẩn bị các bước hướng dẫn công việc
 • Bài tập: Chọn lựa vị trí công việc để nhận dạng những chủ đề hướng dẫn công việc
 • 4 bước trong quy trình hướng dẫn công việc nhân viên
 • Lập kế hoạch hướng dẫn công việc – Thiết lập mục tiêu và kết quả hướng dẫn công việc – lập kế hoạch theo dõi và đánh giá sự tiến bộ

Bài tập thiết lập mục tiêu, tiêu chí và tiến trình theo dõi

Giai đoạn II

Mục tiêu chung:

 • Tổ chức, điều hành và tổng kết các cuộc họp một cách hiệu quả;
 • Tự tin thuyết trình trước mọi người;
 • Xây dựng được tiêu chuẩn năng lực cho nhân viên, có khả năng đánh giá KQCV dựa trên tiêu chí đã ban hành;
 • Nâng cao khả năng quản lý đội, nhóm; xác định các yếu tố thành công trong làm việc theo nhóm;
 • Có khả năng giải quyết vấn đề, mâu thuẫn và ra quyết định trong công việc một cách có hệ thống.

Nội dung:

Kỹ năng điều hành cuộc họp

 • Những nguyên nhân thất bại của cuộc họp
 • Các lý do tổ chức cuộc họp
 • Thiết lập mục tiêu cuộc họpNội dung chương trình cuộc họp
 • Vai trò của người tham gia cuộc họp
 • Vai trò thư ký cuộc họp
 • Biên bản cuộc họp
 • Các phương tiện hỗ trợ cuộc họp
 • Các yếu tố chuẩn bị cuộc họp hiệu quả (mẫu)
 • Xem phim
 • Phương pháp brainstorm (phát triển ý tưởng sáng tạo)
 • Thực hành

Kỹ năng thuyết trình

 • Ngôn ngữ hình thể
 • Một vài cách khơi gợi sự quan tâm từ người thuyết trình cuộc họp
 • Thực hành thuyết trình
 • 5 điều khuyến khích mọi người tham gia – 7 điều cần tránh
 • Xử lý các tình huống khó khăn – Chia sẻ kinh nghiệm và bài tập

Quản lý và đánh giá kết quả công việc

 • Đánh giá kết quả công việc: lợi ích và mục đích
 • Xây dựng bảng đánh giá kết quả công việc theo thang mức độ
 • Chỉ số đánh giá kết quả công việc trọng yếu KPI
 • Ưu điểm và nhược điểm của đánh giá kết quả công việc theo thang mức độ
 • Một số lỗi thường gặp khi đánh giá kết quả công việc

Kỹ năng làm việc đội nhóm

 • Tinh thần win – win, niềm tin, đàm phán và bức tranh toàn diện của doanh nghiệp
 • 4 giai đoạn phát triển của đội
 • Văn hóa doanh nghiệp, sự hoà nhập của các thành viên mới và cũ trong cùng một bộ phận
 • Nhận biết những thành viên hiệu quả trong đội
 • Những biểu hiện cho thấy đội hiệu quả và không hiệu quả
 • Những dấu hiệu của trục trặc
 • Phương án xây dựng đội làm việc hiệu quả – Thảo luận

Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Khởi động – phân tích vấn đề
 • Sơ đồ xương cá, phân tích đối lập và bản đồ tư duy, phương pháp 6 mũ tư duy
 • Ra quyết định

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá