Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | Edu2Review

Khóa học Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Các khóa đào tạo quản trị và quản lý do Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – ĐHQG TP.HCM tổ chức xoay quanh mục tiêu đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ chuyên môn và chương trình được thiết kế với mong muốn tạo dựng một cộng đồng Doanh nhân Việt Nam có tầm nhìn mới, tinh tường trong các vấn đề, sắc bén trong quyết định, sáng tạo trong cách làm và dám nghĩ để sánh ngang với các doanh nhân trong khu vực và thế giới, cho một nền kinh thương mới cần thiết trong công việc các doanh nghiệp.
Được tổ chức dưới hình thức ngắn hạn, các khóa đào tạo giúp học viên có được kỹ năng nghề nghiệp thật hiệu quả chỉ sau một thời gian nhất định.
Ngoài ra, các khóa học còn có thể được đào tạo riêng lẻ để tập trung phát triển một kỹ năng cho học viên, hoặc kết hợp thành một chương trình đào tạo đầy đủ và toàn diện.

Lợi ích khóa học