Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Quản trị sản xuất | Edu2Review

Khóa học Quản trị sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Khóa đào tạo Quản trị sản xuất mang đến kiến thức và kỹ năng về quản trị sản xuất phù hợp với vị trí và cấp độ công việc của học viên.
– Đối với quản lý từ cấp trung trở xuống, khóa học đi sâu về các kỹ năng lãnh đạo cơ bản và chương trình Kaizen cùng công cụ 5S.
– Đối với bậc quản lý cấp trung, khóa học tập trung vào quản lý chuỗi cung ứng, quản lý hàng tồn kho và hệ thống sản xuất theo Lean.

Lợi ích khóa học