Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Tài chính | Edu2Review

Khóa học Tài chính

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý tài chính

Khóa đào tạo Tài chính giúp học viên có cái nhìn toàn diện về lĩnh vực tài chính – kế toán doanh nghiệp; xác định các nguy cơ tài chính và có phương án khắc phục kịp thời; hoạch định, quản trị và sử dụng các yếu tố đòn bẩy tài chính hiệu quả nhất.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá