Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Tư duy và phương pháp Marketing tinh gọn | Edu2Review

Khóa học Tư duy và phương pháp Marketing tinh gọn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

6 buổi

Giới thiệu khóa học

Mục tiêu khoá học:

Chương trình cung cấp cho lãnh đạo các kiến thức Marketing; huấn luyện cho các lãnh đạo vận dụng các kiến thức vào xây dựng chiến lược, lập kế hoạch Marketing cho thương hiệu và sản phẩm của công ty.

Nội dung khóa học:

  • Xây dựng chiến lược thương hiệu đơn vị

Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi có tính cạnh tranh trên thị trường; phương pháp xây dựng chiến lược cho thương hiệu của đơn vị có vị thế trên thị trường, tâm thế trong phân khúc khách hàng mục tiêu.

  • Xây dựng chiến lược thương hiệu sản phẩm

Phương pháp xác định các gía trị mà khán giả mong đợi từ chương trình nghệ thuật, từ đó xác định các giá trị của sản phẩm xây dựng cần mạng lại. Định vị sản phẩm trên thị trường công nghiệp văn hoá và xây dựng chiến lược chiếm được vị trí quan trọng trong tâm trí của khách hàng.

  • Xây dựng chiến lược truyền thông

Phương pháp xây dựng chiến lượng truyền thông cho sản phẩm, các chiến thuật truyền thông và quản trị rủi ro trong truyền thông.

  • Lập kế hoạch truyền thông

Các nội dung của một kế hoạch truyền thông, các bước xây dựng một kế hoạch truyền thông, phân biệt các công cụ truyền thông, lựa chọn các kênh truyền thông hiệu quả với chi phí tối ưu, biết cách dự toán kinh phí tinh gọn.

  • Quan hệ báo chí & công chúng

Kỹ năng và nghệ thuật tiếp xúc với báo chí, truyền thông về thương hiệu đơn vị và sản phẩm; kỹ năng viết bài truyền thông dạng quan hệ công chúng.

  • Tổ chức và quản lý sự kiện

Kỹ năng lập một kế hoạch tổ chức sự kiện có tính chất khả thi và hấp dẫn để kêu gọi tài trợ, kỹ năng lập một bảng dự trù kinh phí cho tổ chức một sự kiện và các giải pháp tổ chức một sự kiện tinh gọn (hiệu quả mà tránh lãng phí).

Phương pháp học:

Chuyên gia truyền đạt phương pháp để phát hiện vấn đề, định hướng học viên tự đưa ra phương án giải quyết vấn đề phù hợp với doanh nghiệp của mình và bài học từ những ví dụ thành công.

Lợi ích khóa học