Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Tư duy và phương pháp quản trị tinh gọn 4.0 | Edu2Review

Khóa học Tư duy và phương pháp quản trị tinh gọn 4.0

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Mục tiêu khoá học:

  • Tiếp cận với các kiến thức cốt lõi, quan trọng của quản trị tinh gọn, tiến đến tư duy và thay đổi, hành động trong quản trị các vấn đề của doanh nghiệp bằng phương pháp tinh thông: tránh lãng phí, ứng dụng công nghệ, hiệu quả.
  • Giới thiệu các phương pháp tối ưu trong quản trị tinh gọn: 5S, Kaizen, Jidoka – ứng bài học kinh nghiệm từ thành công của Toyota Nhật Bản một cách phù hợp vào Việt Nam

Nội dung khóa học:

  • Buổi 1: Xây dựng tâm thế từ quản lý đến nhân viên thực hiện quản trị tinh gọn, thống nhất triết lý, xoay trục tư duy của các thành viên về cùng hướng.
  • Buổi 2: Xây dựng hệ thống quản trị tinh gọn cho doanh nghiệp.

Phương pháp học:

Chuyên gia truyền đạt phương pháp để phát hiện vấn đề, định hướng học viên tự đưa ra phương án giải quyết vấn đề phù hợp với doanh nghiệp của mình và bài học từ những ví dụ thành công.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá