Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Big data và AI ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế | Edu2Review

Khóa học Big data và AI ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Business analyst

Thời lượng

24 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Hiểu được bức tranh tổng quan về ML và DS
  • Hiểu được các thuật toán ML cơ bản
  • Phân tích và thiết kế và thực nghiệm các mô hình ML

Đối tượng học viên

Sinh viên, người đi làm muốn tìm hiểu về Big data và AI, muốn tìm kiếm một cơ hội việc làm mới trong thời đại kỷ nguyên số, cách mạng công nghiệp 4.0

Điều kiện tiên quyết

– Phải biết 1 ngôn ngữ lập trình (ví dụ python)

– Trong trường hợp người học chưa biết 1 ngôn ngữ lập trình nào thì liên lạc trực tiếp với Viện để học 1 lớp về lập trình python với thời gian là 12 buổi và học phí là 3,5 triệu đồng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá