Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Edu2Review

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Giám đốc điều hành CEO

Điều hành
40 buổi
12.000.000đ
12.000.000đ

Giám đốc điều hành CEO

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

40 buổi
Học phí
12.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Giám đốc Điều hành (Chief Executive Officer – CEO) được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại của thế giới, kết hợp với những kinh nghiệm tại Việt Nam, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp trên con đường đi đến thành công.

Đối tượng học viên

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc, ban lãnh đạo, trợ lý chủ tịch, trợ lý CEO...

– Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Những người có hoài vọng trở thành giám đốc điều hành trong tương lai

Nhận tư vấn

Chuyên viên lao động – tiền lương

Lương & bảo hiểm
20 buổi
6.000.000đ
6.000.000đ

Chuyên viên lao động – tiền lương

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Thời lượng

20 buổi
Học phí
6.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình lớp chuyên viên klo động – tiền lương được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý lao động, xây dựng định mức lao động, trả lương, thưởng và bảo hiểm xã hội…

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong lĩnh vực quản lý lao động, tiền lương
 • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết trong vấn đề quản lý lao động, xây dựng định mức thang bảng lương, bảo hiểm xã hội
 • Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động, tránh xung đột tranh chấp lao động có thể xảy ra, cũng như tránh cho các chủ doanh nghiệp vướng mắc đến pháp luật về vấn đề nhạy cảm

Đối tượng học viên

– Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành chuyên viên lao động – tiến lương

– Những anh chị đang đi làm muốn chuyển sang lĩnh vực lao động tiền lương

Nhận tư vấn

Quản trị nhân sự hiện đại

Hành chính nhân sự
22 buổi
6.000.000đ
6.000.000đ

Quản trị nhân sự hiện đại

Trình độ

Hành chính nhân sự

Thời lượng

22 buổi
Học phí
6.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Quản trị nhân sự hiện đại được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng, tố chất cần có của một người làm nghề nhân sự chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong nghề nhân sự
 • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết vào công việc hàng ngày
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình trong nghề nhân sự

Đối tượng học viên

– Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành chuyên viên nhân sự

– Những anh chị đang đi làm muốn chuyển sang định hướng lĩnh vực nhân sự

Nhận tư vấn

Kỹ năng quản lý – điều hành của lãnh đạo cấp trung

Quản lý & lãnh đạo
30 buổi
8.000.000đ
8.000.000đ

Kỹ năng quản lý – điều hành của lãnh đạo cấp trung

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

30 buổi
Học phí
8.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Kỹ năng quản lý – điều hành của lãnh đạo cấp trung được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế giúp cho học viên hiểu được vai trò, vị trí, chức năng của một “Quản lý cấp trung” trong tổ chức để từ đó cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết trong công việc hàng ngày.

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ quản lý cần thiết để có thể nâng cao năng lực quản lý của mình
 • Hiểu và vận dụng tốt những năng lực quản lý điều hành
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một nhà quản lý điều hành chuyên nghiệp

Đối tượng học viên

– Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Những người có hoài vọng trở thành giám đốc điều hành cấp trung trong tương lai.

Nhận tư vấn

Kế toán & thuế dành cho lãnh đạo

Kế toán - kiểm toán
9 buổi
4.000.000đ
4.000.000đ

Kế toán & thuế dành cho lãnh đạo

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

9 buổi
Học phí
4.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Kế toán & thuế dành cho lãnh đạo được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên hiểu một cách tổng thể về hệ thống kế toán tài chính trong doanh nghiệp, biết cách tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp, biết phân tích các chỉ số tài chính quan trọng và tự tin đưa ra quyết định đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về kế toán và tài chính để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất
 • Biết cách đọc, hiểu và phân tích những báo cáo tài chính do kế toán soạn lập và trình lên, sử dụng những thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp để phục vụ công tác quản lý điều hành
 • Hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng, ban, bộ phận khác trong toàn công ty để tổ chức một bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Đối tượng học viên

– Lãnh đạo các cấp từ chủ doanh nghiệp đến các giám đốc,phó giám đốc, các trưởng, phó phòng ban trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh có nhu cầu tìm hiểu và quản lý doanh nghiệp

– Các cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế qua kê khai

Nhận tư vấn
3.000.000đ

Kỹ năng giao tiếp – Bán hàng và chăm sóc khách hàng

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

6 buổi
Học phí
3.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình lớp Kỹ năng giao tiếp – bán hàng và chăm sóc khách hàng được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm trang bị những kiến thức căn bản về nghề bán hàng, các phương pháp và kỹ năng bán hàng & chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng
 • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng
 • Nắm vững được tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng để từ đó có thể đưa ra những hướng giải quyết tốt nhất nhằm giữ chân họ

Đối tượng học viên

– Cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng hoặc có tiếp xúc với khách hàng có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

– Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng

– Những Anh Chị đang đi làm muốn chuyển sang lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng

Nhận tư vấn

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Phân tích tài chính
6 buổi
3.000.000đ
3.000.000đ

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Trình độ

Phân tích tài chính

Thời lượng

6 buổi
Học phí
3.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Lập và phân tích báo cáo tài chính được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của báo cáo tài chính, cơ sở lập báo cáo tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong vấn đề lập, phân tích báo cáo tài chính
 • Hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo góc độ quản trị tài chính, để phục vụ trực tiếp cho quản trị doanh nghiệp, quyết định đầu tư
 • Biết cách phân tích đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư

Đối tượng học viên

– Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp...

– Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận lĩnh vực “nghệ thuật phiên dịch các số liệu"

Nhận tư vấn

Kỹ năng mềm dành cho người đi làm

Quản lý bản thân
6 buổi
3.000.000đ
3.000.000đ

Kỹ năng mềm dành cho người đi làm

Trình độ

Quản lý bản thân

Thời lượng

6 buổi
Học phí
3.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Kỹ năng mềm dành cho người đi làm” được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho người học các kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường làm việc hiện đại, cũng như cách thức vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả các kỹ năng này trong công việc thực tế của mình.

Mục tiêu khóa học

 • Xây dựng cho học viên một quan điểm lạc quan trong công việc
 • Tăng khả năng thành công trong công việc nhờ vào phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, dám đưa ra và bảo vệ chính kiến của mình, đồng thời đáp ứng tốt được yêu cầu của nhà quản lý
 • Tăng cơ hội thành công khi xin việc và phỏng vấn việc làm
 • Tự hoàn thiện bản thân

Đối tượng học viên

– Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp

– Những người cần củng cố kỹ năng để xin việc làm

– Sinh viên năm cuối thuộc các trường đại học và cao đẳng

Nhận tư vấn

Big data và AI ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế

Business analyst
24 buổi
7.000.000đ
7.000.000đ

Big data và AI ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế

Trình độ

Business analyst

Thời lượng

24 buổi
Học phí
7.000.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu được bức tranh tổng quan về ML và DS
 • Hiểu được các thuật toán ML cơ bản
 • Phân tích và thiết kế và thực nghiệm các mô hình ML

Đối tượng học viên

Sinh viên, người đi làm muốn tìm hiểu về Big data và AI, muốn tìm kiếm một cơ hội việc làm mới trong thời đại kỷ nguyên số, cách mạng công nghiệp 4.0

Điều kiện tiên quyết

– Phải biết 1 ngôn ngữ lập trình (ví dụ python)

– Trong trường hợp người học chưa biết 1 ngôn ngữ lập trình nào thì liên lạc trực tiếp với Viện để học 1 lớp về lập trình python với thời gian là 12 buổi và học phí là 3,5 triệu đồng

Nhận tư vấn

Hoạch định thuế

Nghiệp vụ khai báo thuế
6 buổi
5.000.000đ
5.000.000đ

Hoạch định thuế

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Thời lượng

6 buổi
Học phí
5.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Do tính phức tạp của luật thuế nên rất nhiều người dễ bị mất phương hướng giữa việc hoạch định thuế và việc trốn thuế dẫn đến kết quả tiền thuế phải nộp hay giá trị dòng tiền đạt được không như mong muốn.

Chương trình Hoạch định thuế được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho người học giải pháp tối ưu để kiểm soát chi phí thuế và tiết kiệm thuế nhằm tối đa hóa giá trị dòng tiền đạt được chứ không đơn thuần chỉ tập trung vào việc tối thiểu hóa số thuế phải nộp.

Mục tiêu khóa học

– Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc hoạch định thuế

Đối tượng học viên

– Khóa học được thiết kế dành cho các nhà quản lý tài chính – kế toán, kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính...

Nhận tư vấn

Giám đốc nhân sự – CHRO

Quản lý & lãnh đạo
38 buổi
10.000.000đ
10.000.000đ

Giám đốc nhân sự – CHRO

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

38 buổi
Học phí
10.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Giám đốc nhân sự (CHRO) được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại mà một giám đốc nhân sự (CHRO) cần phải có, để có thể thiết kế và vận hành một cách hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp của mình.

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một giám đốc nhân sự – CHRO nào cũng cần phải có trong điều hiện hội nhập toàn cầu
 • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết của một giám đốc nhân sự
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CHRO chuyên nghiệp

Đối tượng học viên

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc, ban lãnh đạo, trợ lý chủ tịch, trợ lý CEO...

– Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Những người có hoài vọng trở thành nhà quản lý nhân sự giỏi trong tương lai

Nhận tư vấn

Giám đốc kinh doanh – CCO

Quản lý & lãnh đạo
41 buổi
10.000.000đ
10.000.000đ

Giám đốc kinh doanh – CCO

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

41 buổi
Học phí
10.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Giám đốc kinh doanh (CCO) được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức về quản lý trong kinh doanh và thị trường kinh doanh hiện đại, cách thức vận dụng linh hoạt, hiệu quả các kỹ năng quản lý kinh doanh trong công việc thực tế tại doanh nghiệp.

Thêm vào đó, khóa học còn cung cấp cho học viên những phương pháp, công cụ, kỹ thuật nhằm phân tích thị trường và tìm ra giải pháp phù hợp nhằm gia tăng lượng khách hàng và doanh thu.

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên phương pháp để tự tư duy sáng tạo, đổi mới tư duy kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế chung đang trong giai đoạn khó khăn, phản ứng trước biến động, rủi ro của thị trường, tư duy chiến lược cạnh tranh...
 • Hiểu và vận dụng các kiến thức vào thực tế để phân tích, đánh giá và ra quyết định cho công ty trong các tình huống cụ thể như phát triển hay mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm, phát triển hệ thống khách hàng thường xuyên...
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CCO chuyên nghiệp

Đối tượng học viên

– Cấp Lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp

– Giám đốc kinh doanh (CCO) của các doanh nghiệp; các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp

– Những người có hoài vọng trở thành giám đốc kinh doanh trong tương lai

Nhận tư vấn

Quản trị thời trang

Quản lý khách hàng
11 buổi
8.000.000đ
8.000.000đ

Quản trị thời trang

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

11 buổi
Học phí
8.000.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Nắm vững kiến thức về lịch sử, mô hình hoạt động và các phân khúc thương hiệu thời trang hiện nay trên thế giới
 • Hiểu được quy trình vận hành và hoạt động của một chuỗi cửa hàng thời trang
 • Có khả năng hoạch định được những chiến lược tiếp thị và truyền thông cho ngành thời trang
 • Biết cách xây dựng những chiến lược kinh doanh thời trang hiệu quả

Đối tượng học viên

Những anh chị quan tâm về thời trang, đang làm việc trong ngành thời trang, hoặc có định hướng kinh doanh trong ngành này

Nhận tư vấn

Lập báo cáo tài chính hợp nhất

Phân tích tài chính
6 buổi
3.000.000đ
3.000.000đ

Lập báo cáo tài chính hợp nhất

Trình độ

Phân tích tài chính

Thời lượng

6 buổi
Học phí
3.000.000đ

Chương trình

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp cho các học viên phương pháp, kỹ năng lập các báo cáo tài chính riêng lẻ
 • Giúp học viên hiểu được các quy định về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính
 • Giúp học viên hiểu được phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất thông qua những tình huống thực tiễn

Đối tượng học viên

– Kế toán trưởng, giám đốc tài chính của các doanh nghiệp mong muốn củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức

– Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán

Nhận tư vấn

Chuyên viên xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu
25 buổi
6.000.000đ
6.000.000đ

Chuyên viên xuất nhập khẩu

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

25 buổi
Học phí
6.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Chuyên viên xuất nhập khẩu được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu được quy trình trong hoạt động xuất nhập khẩu
 • Nắm vững các thủ tục, chứng từ hải quan cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu như: hợp đồng mua bán, bộ chứng từ vận chuyển, bộ chứng từ xuất nhập khẩu, các thủ tục thanh toán, các thủ tục giao nhận hàng hóa…
 • Nâng cao kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng ngoại thương và xử lý một số tình huống phát sinh bất hợp lệ trong hoạt động xuất nhập khẩu
 • Biết cách phân loại hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, lưu trữ và theo dõi hồ sơ xuất nhập khẩu

Đối tượng học viên

– Lãnh đạo, quản lý và cán bộ các doanh nghiệp có liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu

– Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành chuyên viên xuất nhập khẩu

– Các anh chị đang đi làm mong muốn chuyển sang làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc đang làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu muốn bổ túc thêm kiến thức, nâng cao tay nghề chuyên môn

Nhận tư vấn

Chương trình Giám đốc nhân sự – CHRO

Quản lý & lãnh đạo
38 buổi
10.000.000đ
10.000.000đ

Chương trình Giám đốc nhân sự – CHRO

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

38 buổi
Học phí
10.000.000đ

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Chương trình Giám đốc nhân sự (CHRO) được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại mà một giám đốc nhân sự (CHRO) cần phải có, để có thể thiết kế và vận hành một cách hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp của mình.

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một giám đốc nhân sự – CHRO nào cũng cần phải có trong điều hiện hội nhập toàn cầu
 • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết của một giám đốc nhân sự
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CHRO chuyên nghiệp

Đối tượng học viên

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc, ban lãnh đạo, trợ lý vhủ tịch, trợ lý CEO...

– Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Những người có hoài vọng trở thành nhà quản lý nhân sự giỏi trong tương lai

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay