Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Chương trình Giám đốc nhân sự – CHRO | Edu2Review

Khóa học Chương trình Giám đốc nhân sự – CHRO

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

38 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình Giám đốc nhân sự (CHRO) được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại mà một giám đốc nhân sự (CHRO) cần phải có, để có thể thiết kế và vận hành một cách hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp của mình.

Mục tiêu khóa học

  • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một giám đốc nhân sự – CHRO nào cũng cần phải có trong điều hiện hội nhập toàn cầu
  • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết của một giám đốc nhân sự
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CHRO chuyên nghiệp

Đối tượng học viên

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc, ban lãnh đạo, trợ lý vhủ tịch, trợ lý CEO...

– Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Những người có hoài vọng trở thành nhà quản lý nhân sự giỏi trong tương lai

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá