Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Chuyên viên lao động – tiền lương | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên lao động – tiền lương

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Thời lượng

20 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình lớp chuyên viên klo động – tiền lương được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý lao động, xây dựng định mức lao động, trả lương, thưởng và bảo hiểm xã hội…

Mục tiêu khóa học

  • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong lĩnh vực quản lý lao động, tiền lương
  • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết trong vấn đề quản lý lao động, xây dựng định mức thang bảng lương, bảo hiểm xã hội
  • Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động, tránh xung đột tranh chấp lao động có thể xảy ra, cũng như tránh cho các chủ doanh nghiệp vướng mắc đến pháp luật về vấn đề nhạy cảm

Đối tượng học viên

– Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành chuyên viên lao động – tiến lương

– Những anh chị đang đi làm muốn chuyển sang lĩnh vực lao động tiền lương

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá