Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Giám đốc điều hành CEO | Edu2Review

Khóa học Giám đốc điều hành CEO

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

40 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình Giám đốc Điều hành (Chief Executive Officer – CEO) được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại của thế giới, kết hợp với những kinh nghiệm tại Việt Nam, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp trên con đường đi đến thành công.

Đối tượng học viên

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc, ban lãnh đạo, trợ lý chủ tịch, trợ lý CEO...

– Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Những người có hoài vọng trở thành giám đốc điều hành trong tương lai

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá