Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Hoạch định thuế | Edu2Review

Khóa học Hoạch định thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Thời lượng

6 buổi

Giới thiệu khóa học

Do tính phức tạp của luật thuế nên rất nhiều người dễ bị mất phương hướng giữa việc hoạch định thuế và việc trốn thuế dẫn đến kết quả tiền thuế phải nộp hay giá trị dòng tiền đạt được không như mong muốn.

Chương trình Hoạch định thuế được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho người học giải pháp tối ưu để kiểm soát chi phí thuế và tiết kiệm thuế nhằm tối đa hóa giá trị dòng tiền đạt được chứ không đơn thuần chỉ tập trung vào việc tối thiểu hóa số thuế phải nộp.

Mục tiêu khóa học

– Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc hoạch định thuế

Đối tượng học viên

– Khóa học được thiết kế dành cho các nhà quản lý tài chính – kế toán, kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá