Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Kế toán & thuế dành cho lãnh đạo | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kế toán & thuế dành cho lãnh đạo

Học phí 4.000.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

9 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Chương trình Kế toán & thuế dành cho lãnh đạo được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên hiểu một cách tổng thể về hệ thống kế toán tài chính trong doanh nghiệp, biết cách tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp, biết phân tích các chỉ số tài chính quan trọng và tự tin đưa ra quyết định đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Mục tiêu khóa học

  • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về kế toán và tài chính để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất
  • Biết cách đọc, hiểu và phân tích những báo cáo tài chính do kế toán soạn lập và trình lên, sử dụng những thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp để phục vụ công tác quản lý điều hành
  • Hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng, ban, bộ phận khác trong toàn công ty để tổ chức một bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Đối tượng học viên

– Lãnh đạo các cấp từ chủ doanh nghiệp đến các giám đốc,phó giám đốc, các trưởng, phó phòng ban trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh có nhu cầu tìm hiểu và quản lý doanh nghiệp

– Các cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế qua kê khai