Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Kỹ năng giao tiếp – Bán hàng và chăm sóc khách hàng | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Kỹ năng giao tiếp – Bán hàng và chăm sóc khách hàng

Học phí 3.000.000đ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

6 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Chương trình lớp Kỹ năng giao tiếp – bán hàng và chăm sóc khách hàng được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm trang bị những kiến thức căn bản về nghề bán hàng, các phương pháp và kỹ năng bán hàng & chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học

  • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng
  • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng
  • Nắm vững được tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng để từ đó có thể đưa ra những hướng giải quyết tốt nhất nhằm giữ chân họ

Đối tượng học viên

– Cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng hoặc có tiếp xúc với khách hàng có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

– Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng

– Những Anh Chị đang đi làm muốn chuyển sang lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng