Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Kỹ năng quản lý – điều hành của lãnh đạo cấp trung | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý – điều hành của lãnh đạo cấp trung

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

30 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình Kỹ năng quản lý – điều hành của lãnh đạo cấp trung được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học kinh tế TP.HCM (HUREDIN) thiết kế giúp cho học viên hiểu được vai trò, vị trí, chức năng của một “Quản lý cấp trung” trong tổ chức để từ đó cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết trong công việc hàng ngày.

Mục tiêu khóa học

  • Trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ quản lý cần thiết để có thể nâng cao năng lực quản lý của mình
  • Hiểu và vận dụng tốt những năng lực quản lý điều hành
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một nhà quản lý điều hành chuyên nghiệp

Đối tượng học viên

– Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Những người có hoài vọng trở thành giám đốc điều hành cấp trung trong tương lai.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá