Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Lập báo cáo tài chính hợp nhất | Edu2Review

Khóa học Lập báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phân tích tài chính

Thời lượng

6 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Cung cấp cho các học viên phương pháp, kỹ năng lập các báo cáo tài chính riêng lẻ
  • Giúp học viên hiểu được các quy định về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính
  • Giúp học viên hiểu được phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất thông qua những tình huống thực tiễn

Đối tượng học viên

– Kế toán trưởng, giám đốc tài chính của các doanh nghiệp mong muốn củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức

– Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá