Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Quản trị nhân sự hiện đại | Edu2Review

Khóa học Quản trị nhân sự hiện đại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Thời lượng

22 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình Quản trị nhân sự hiện đại được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng, tố chất cần có của một người làm nghề nhân sự chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học

  • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong nghề nhân sự
  • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết vào công việc hàng ngày
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình trong nghề nhân sự

Đối tượng học viên

– Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành chuyên viên nhân sự

– Những anh chị đang đi làm muốn chuyển sang định hướng lĩnh vực nhân sự

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá