Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa học Quản trị nhân sự hiện đại | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Quản trị nhân sự hiện đại

Học phí 6.000.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Thời lượng

22 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Chương trình Quản trị nhân sự hiện đại được Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng, tố chất cần có của một người làm nghề nhân sự chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học

  • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong nghề nhân sự
  • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết vào công việc hàng ngày
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình trong nghề nhân sự

Đối tượng học viên

– Cấp quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận… trong doanh nghiệp

– Sinh viên năm cuối với định hướng trở thành chuyên viên nhân sự

– Những anh chị đang đi làm muốn chuyển sang định hướng lĩnh vực nhân sự