Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Hệ thống thông tin doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học chú trọng đến sự cần thiết của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: quản lý và ứng phó với các áp lực trong kinh doanh. Cuộc cải cách hệ thống thông tin vào thập kỷ cuối bao gồm cả mạng lưới Web, Internet, Intranet, Extranet và thương mại điện tử- phát hiện, truyền thông và cộng tác.

Những công cụ nhằm đánh giá rủi ro và quản trị dự án IT được trình bày và tích hợp trong khóa học, tuy không phải là chủ đề chuyên sâu nhưng là phương tiện cho các nhà quản trị thấu hiểu và truyền đạt nhu cầu kinh doanh.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu về Hệ thống thông tin, thành tố thiết yếu trong chiến lược kinh doanh và nhận biết được các thách thức mà họ phải đối mặt cũng như cơ hội được mang đến
 • Có được hiểu biết cơ bản về các vấn đề thuộc về quản lý liên quan đến việc quản trị và phát triển hệ thống thông tin trong tổ chức.
 • Giao tiếp với các chuyên gia thông tin và người sử dụng cuối cùng trong mô hình quản trị hoặc phát triển hệ thống thông tin nhằm đảm bảo cho các mục tiêu của tổ chức được hoàn thành tốt.

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Giới thiệu
 • Quản trị và sử dụng Hệ thống thông tin- một cách tiếp cận chiến lược
 • Quyết định sử dụng Chiến lược thông tin và nhà quản lý kinh doanh.
 • Rủi ro gắn liền với việc thực hiện quyết định Chiến lược thông tin

Module 2 (tuần 2)

 • Sử dụng có chiến lược nguồn lực thông tin.
 • Hệ thống thông tin và Chiến lược tổ chức.

Module 3 (tuần 3)

 • Hệ thống thông tin và thiết kế công việc

Tuần 4, 5:

 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá