Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Kinh tế Quốc tế | Edu2Review

Khóa học Kinh tế Quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp học viên hiểu được những vấn đề cơ bản của thương mại, tài chính quốc tế và ảnh hưởng của những chính sách kinh tế quốc tế đa dạng đến lợi ích tại thị trường nội địa cũng như toàn thế giới.

Khóa học sẽ nhấn mạnh đến lợi thế cạnh tranh, những cái được và mất từ thương mại, tác động của thương mại đến sự tăng trưởng kinh tế, và ảnh hưởng của chính sách can thiệp thương mại như Thuế quan, Hạn ngạch, ngăn trở xuất khẩu tự nguyện, trợ cấp xuất khẩu.

Các hiệp ước quốc tế về tự do thương mại khu vực và các hiệp ước thương mại đa phương sẽ được thảo luận trong chương trình học.

Thông qua khóa học, học viên cùng nhau phân tích những thuận lợi, khó khăn khi hội nhập kinh tế, quốc tế; từ đó, tìm ra các giải pháp để tận dụng cơ hội và giảm thiểu những rủi ro cho chính doanh nghiệp và ngành nghề mà mình đang hoạt động.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được những nguyên lý cơ bản của nền kinh tế toàn cầu
 • Có kiến thức chuẩn mực về toàn bộ nền kinh tế thế giới
 • Nắm bắt các yếu tố pháp lý liên quan đến kinh doanh và thương mại
 • Xây dựng được những mô hình vận hành kinh tế hiệu quả dựa trên lý luận sâu sắc
 • Những nguyên lý ứng dụng quốc tế trong kinh doanh

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Tổng quan về các nền kinh tế
 • Thương mại quốc tế
 • HIệu suất lao động và Lợi thế Tương đối: thuyết Ricardo
 • Yếu tố cụ thể và phân bổ thu nhập
 • Specific Factors and Income Distribution
 • Tài nguyên và thương mại: thuyết Heckscher-Ohlin
 • Mô hình thương mại căn bản

Module 2 (tuần 2)

 • Doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu: các quyết định xuất khẩu, gia công, và Công ty đa quốc gia (MNC)
 • Công cụ chình sách thương mại
 • Hiệu quả chính trị của chính sách thương mại
 • Thực tế tại quốc gia đang phát triển
 • Các quan điểm đối lập về chính sách thương mại
 • Cân đối thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán
 • Case studies và thảo luận nhóm: “Which countries appear to have benefited the most from international trade during the last few decades? What policies do these countries seem to have in common? Does their experience lend support for the infant industry argument or help to argue against?”

Module 3 (tuần 3)

 • Tiền tệ, lãi suất, và tỷ giá ngoại hối
 • Giá cả và tỷ giá trong dài hạn
 • Thu nhập quốc gia và tỷ giá trong dài hạn
 • Tỷ giá cố định và các chính sách can thiệp tỷ giá
 • Hệ thống tiền tệ quốc tế: góc nhìn lịch sử
 • Vùng tiền tệ tối ưu: kinh nghiệm từ châu Âu
 • Toàn cầu hoá tài chính: cơ hội và khủng hoảng
 • Quốc gia đang phát triển: tăng trưởng, khủng hoảng và tái thiết
 • Case studies và thảo luận nhóm: “Can you think of reasons why a government might willingly scarify some of its ability to use monetary policy so that it can have more stable exchange rates?”

Tuần 4, 5:

 • Thực hành tình huống giả định trong quản lý kinh doanh
 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá