Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Marketing Quốc tế | Edu2Review

Khóa học Marketing Quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

5 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức về môi trường cạnh tranh toàn cầu, sự hiểu biết và ứng dụng những lý thuyết về dịch vụ và sản phẩm có giá trị tích cực… để đạt được những kỳ vọng cao trong quản trị marketing. Học viên được khuyến khích cùng nhau xem xét việc lên kế hoạch, định giá, xúc tiến sản phẩm và định hướng đẩy các dòng sản phẩm – dịch vụ của một công ty ra thị trường nước ngoài.

Marketing trong môi trường toàn cầu nên được cân nhắc thông qua một chuỗi các góc nhìn: Môi trường đa văn hóa, đánh giá các cơ hội, sự phát triển của các chiến lược marketing phù hợp, và việc ứng dụng các chiến lược marketing toàn cầu. Thử thách của môn học là sự kết hợp của các quy tắc quốc tế và những quy tắc giao thoa văn hóa như một phương thức để xúc tiến nhằm tối đa hóa các cơ hội và chiến lược marketing.

Mục tiêu khóa học:

 • Tư duy nhận xét đối chiếu liên quan đến những vấn đề cốt lõi và cụ thể của marketing quốc tế để nghiên cứu những hoạt động khuyến khích sự sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế
 • Hiểu được tầm cỡ và những thách thức của hoạt động marketing quốc tế
 • Có khả năng giải thích vai trò của văn hóa trong việc phát triển thị trường toàn cầu
 • Phân tích được môi trường kinh doanh quốc tế
 • Hoạch định, đề xuất và thực hiện nghiên cứu thị trường
 • Hiểu được nguyên lý quản trị marketing
 • Áp dụng nguyên lý marketing trong quản trị sản phẩm và dịch vụ cho các công ty và người tiêu dùng

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Giới thiệu về tiếp thị toàn cầu
 • Môi trường kinh tế toàn cầu
 • Đặc điểm thị trường khu vực
 • Các hiệp định giao thương quốc tế
 • Môi trường văn hóa và xã hội.
 • Môi trường Chính trị, pháp lý và quy định
 • Thảo luận và tranh luận trên lớp

Module 2 (tuần 2)

 • Phân khúc, định vị, mục tiêu
 • Các chiến lược thâm nhập thị trường toàn cầu: Cấp giấy phép, đầu tư, và liên minh chiến lược
 • Quyết định thương hiệu và sản phẩm trong tiếp thị toàn cầu
 • Câu hỏi thảo luận
 • Phần trình bày nhóm: “Country snapshot”

Module 3 (tuần 3)

 • Giá cả toàn cầu
 • Kênh Tiếp thị toàn cầu và Phân phối hữu hình
 • Truyền thông tiếp thị toàn cầu – Quyết định I (quảng cáo và Quan hệ công chúng)
 • Truyền thông tiếp thị toàn cầu – Quyết định II (Khuyến mại bán hàng, bán hàng cá nhân, hình thức đặc biệt của truyền thông tiếp thị.)
 • Phần trình bày nhóm: “Marketing failures”

Tuần 4, 5:

 • Thực hành tình huống giả định trong quản lý kinh doanh
 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá