Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Phương pháp nghiên cứu | Edu2Review

Khóa học Phương pháp nghiên cứu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tư duy sáng tạo

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp tổng quan và trình bày các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bao gồm quan sát, phỏng vấn, tiến hành điều tra và khảo sát, và sử dụng các nghiên cứu tình huống. Giảng viên và đội ngũ chuyên gia sẽ cung cấp cho học viên nền tảng cần thiết để thực hiện nhiều loại khảo sát khác nhau trong học tập và nghiên cứu, cũng như giúp họ nắm vững các bước cụ thể nhằm thực hiện một nghiên cứu hiệu quả, bất kể chúng thuộc thể loại báo chí, báo cáo kinh tế và xã hội, kinh doanh, trong chính trị hay học thuật…

Mục tiêu khóa học:

 • Phát triển mệnh đề nghiên cứu, bằng dạng câu hỏi hoặc giả thuyết
 • Am hiểu xu hướng căn bản trong các mô hình nghiên cứu
 • Hoạch định chi tiết quá trình nghiên cứu trong kinh doanh
 • Thực hiện tổng hợp và đánh giá cơ sở lý luận sẵn có và trích dẫn theo chuẩn quốc tế (APA)
 • Nắm vững lý do, phương pháp và lợi ích của nghiên cứu định lượng và định tính
 • Phân tích dữ liệu theo hướng suy luận và mô tả
 • Soạn thảo và thuyết trình bài viết nghiên cứu

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Nguyên tắc, tư duy và đạo đức trong nghiên cứu khoa học và kinh doanh
 • Tổng quan quá trình nghiên cứu kinh doanh
 • Xác định câu hỏi nghiên cứu thông qua dữ liệu thứ cấp và khảo sát gợi mở
 • Các câu hỏi thảo luận nhóm

Module 2 (tuần 2)

 • Thiết kế công đoạn nghiên cứu kinh doanh
 • Nghiên cứu Định tính và Nghiên cứu quan sát – ghi mẫu
 • Thí nghiệm và khảo sát
 • Case studies và thảo luận nhóm

Module 3 (tuần 3)

 • Chọn mẫu, Đo lường
 • Bảng khảo sát và công cụ thu nhận dữ liệu
 • Trình bày và mô tả dữ liệu
 • Tổng hợp, khám phá hiển thị và kiểm tra kết quả
 • Trình bày các luận cứ, ý kiến bằng văn bản khoa học

Tuần 4, 5:

 • Thực hành tình huống giả định trong quản lý kinh doanh
 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học