Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Quản trị chiến lược | Edu2Review

Khóa học Quản trị chiến lược

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Giới thiệu khóa học

Khóa học nghiên cứu cách thức một tổ chức hoạch định và vận hành những chiến lược của họ. Các chủ đề chính bao gồm phân tích có hệ thống trong vận hành, phân tích các ngành và nhóm ngành mà tổ chức đang tham gia, việc xác định các yếu tố chủ chốt tạo nên sự thành công và năng lực cạnh tranh cũng được khai thác. Các chiến lược phù hợp sẽ được xác định trước khi lựa chọn chiến lược và vấn đề của việc thực hành.

Nhận thức phổ quát về tình hình thực tế là mặc dù hoạch định chiến lược là một quá trình hệ thống nhưng nó thường được thực hiện dựa trên những thông tin không đúng và sai lệnh. Khóa học vì vậy tập trung nghiên cứu về quản lý rủi ro, giới thiệu về việc áp dụng, phát triển các mô hình hoạch định đa tình huống.

Khóa học đa phần dựa trên việc nghiên cứu tình huống thực tế. Hoạch định chiến lược ở cấp độ này nặng về yếu tố nghiên cứu. .Học viên được yêu cầu tham gia vào dự án nghiên cứu về một chủ đề chiến lược quan tâm. (Một dự án điển hình sẽ cần được phân tích, so sánh và đối chiếu giữa hai công ty trong cùng một ngành nghề).

Mục tiêu khóa học:

Khóa học tập trung vào mục tiêu quả lý một tổ chức từ một bối cảnh tổng thể. Quản trị chiến lược bao gồm cả việc hoạch địnhvà triển khai chiến lược. Nó đại diện cho một cách tiếp cận có hệ thống được các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận sử dụng để mang lại giá trị phù hợp cho các bên liên quan; duy trì lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu công việc.

Vì chú trọng vào việc quản trị toàn doanh nghiệp, quản trị chiến lược nhìn chung là một nhiệm vụ ở cấp độ điều hành, yêu cầu sự phối hợp của nhiều kỹ năng và kiến thức từ nhiều lĩnh vực như tài chính, marketing, điều hành chung, kế toán, và quản trị nhân sự.

Do bản chất của mình, quản trị chiến lược vừa là môn nghệ thuật, vừa là môn khoa học yêu cầu những phân tích chính xác cả về chất và lượng. Nó đòi hỏi nhiều kỹ năng như suy luận phân tích, tư duy hệ thống, khả năng dự đoán chính xác

Lập luận trung tâm của quản trị chiến lược là những cơ hội để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững của một công ty được cải thiện hiệu quả khi những nhà quản lý có một chiến lược thông minh, kịp thời để điều hành tổ chức, và họ liên tục thực hiện, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch với những cải tiến thận trọng.

Kỹ năng đạt được sau khóa học:

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá