Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Quản trị đầu tư | Edu2Review

Khóa học Quản trị đầu tư

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học giới thiệu đến học viên các lý thuyết về đầu tư, thảo luận về các công cụ đầu tư, mô tả mục đích, cách thức tổ chức của thị trường vốn ở Mỹ cũng như trên trên thế giới. Phần lý thuyết trình bày chi tiết việc đánh giá đầu tư hiện tại và dự đoán các cơ hội trong tương lai để quý anh chị có thể thiết lập danh mục đầu tư giúp giảm thiểu các rủi ro đến mức chấp nhận được.

Mục tiêu khóa học:

Khóa học này cho phép học viên hiểu được khái niệm “Tài chính doanh nghiệp hiện đại”. Nghĩa là học viên sẽ học cách thức để ra quyết định khi làm việc ở các phòng ban tài chính của các công ty quốc tế. Khóa học cung cấp từ cách tiếp cận lý thuyết đến việc áp dụng vào thực tế để đưa ra quyết định lựa chọn đầu tư để tạo lợi nhuận. Bằng việc dựa trên các mô hình toán học, khóa học giúp học viên có được nền tảng kiến thức thống kê cơ bản.

Kỹ năng đạt được sau khóa học:

  • Sử dụng các công cụ phân tích tài chính và thực hành tính toán như: tính trung bình cộng, tính toán độ lệch chuẩn, giải thích phân phối Gaussian là gì và áp dụng ở đâu, trình bày các nguyên tắc của lãi suất kép.
  • Thực hiện tính toán và đưa ra các quyết định quản trị cho danh mục đầu tư vốn và danh mục đầu tư nợ, cân nhắc “hiệu suất” và “giá trị” cho mỗi lựa chọn vốn.
  • Hiểu các khái niệm và quá trình sau đây: Giá trị thời gian của Tiền tệ, Đánh giá danh mục đầu tư, Định giá trái phiếu và cổ phiếu, Rủi ro và lợi nhuận, Thuyết định giá tài sản vốn.

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

  • Nền tảng, các nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc đầu tư.

Module 2 (tuần 2)

  • Thiết lập danh mục đầu tư (phần 1).

Module 3 (tuần 3)

  • Thiết lập danh mục đầu tư (phần 2).

Tuần 4, 5:

  • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
  • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá